Rutes i Origens. Associació cultural sense ànim de lucre. Barcelona

Rutes i Origens: fer cultura, fer diversitat


Una associació sense ànims de lucre que té com a objectiu principal promoure el diàleg intercultural i la cohesió social a través de les expressions artístiques.

Volem:

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

  • Formació per a artistes que mostren un interés per a la creació artística interdisciplinar
  • Organització de residències artístiques locals i internacionals.
  • Accions de mobilitat internacional d’artistes, a través de la xarxa europea ROOTS & ROUTES INTERNATIONAL
  • Conferències i seminaris relacionats amb l’art i la comunicació social.

RiO és membre de
ROOTES & ROUTES